Skip to main content

Faculty

Chenliang Xu

Chenliang Xu

  • Assistant Professor of Computer Science

PhD, U. of Michigan, 2016

3005 Wegmans
(585) 275-5426
chenliang.xu@rochester.edu

Website